Udstillinger mm.

Glizzart udstilller jævnligt på virksomheder, offentlige kontorer, kunstforeninger, biblioteker mm. Glizzart har desuden fast plads i Den Gamle By i Århus i forbindelse med højtider, temadage mm.

Jeg samarbejder desuden med de to kunstnere Tina Kolding og Ulla Blæsbjerg, og vi udstiller jævnligt sammen. Se mere på www.artjamming.dk

Jeg har bl.a. udstillet på Århus Universitetshospital, Silkeborg Bogtryk, Galten Bibliotek, Stjernholm Gl. Mejeri og Den Gamle By.
Her kan du se billeder fra udstillinger, kunstmarkeder, julemarked i Den Gamle By mm.